Meer gezond verstandBROK komt op voor minder emotioneel gedoe rond dieren en meer gezond verstand

Willen we effectief evolueren naar een leefbare en verdraagzame maatschappij dan is de enig haalbare kaart een goede en praktische wetgeving rond dierenwelzijn – die ook rekening houdt met de menselijke kant van het verhaal – gekoppeld aan het respect voor ieders keuze om al dan niet dierlijke producten te gebruiken.

Dierenwelzijn met het hart op
de juiste plaats houdt ook
rekening met de menselijke kant
van het verhaal.

BROK is de afkorting van Beweging voor Recht op vrijheid van Keuze